Thursday, June 24, 2010

Walang Hangganan by: Psalm Pagalan

Kung pagmasdan
Paroroonan
Di maiwasang magbalik sa nakaraan
Kung paano mo ako itinawid sa kahirapan
Dakila ang Iyong katapatan

Bawat hakbang patutunguhan
Pagpapatawad at habag ang mananahan
Kahit na sa pagkukulang 
Biyaya Mo ay di mabilang
Kailangan ko'y Ikaw kailan pa man

Kaya't ako'y aawit ng papuri
Buong kakayahan Sa'yo laan
Sa piling Mo ako'y mananatili
'Pagkat Sayo'y may buhay na walang hangganan
Ihahandog Sayo'y pasasalamat
Buong kakayahan Sa'yo laan
At kahit na hindi karapatdapat
'Pagkat ang 'Yong pag-ibig ay walang hangganan

Kailan pa man
May katiyakan
Kinabukasan ko'y Ikaw ang kanlungan
Kahit nasaan pa man
Di ako pababayaan
Pangako mo ay panghahawakan

Kaya't ako'y aawit ng papuri
Buong kakayahan Sa'yo laan
Sa piling Mo ako'y mananatili
'Pagkat Sayo'y may buhay na walang hangganan
Ihahandog Sayo'y pasasalamat
Buong kakayahan Sa'yo laan
At kahit na hindi karapatdapat
'Pagkat ang 'Yong pag-ibig ay walang hangganan

Walang hanggananNo comments: